สายต่อถุงอาหารผู้ป่วย แบบมีกระเปาะ (1 ห่อ มี 20 เส้น)


สายต่อถุงอาหารผู้ป่วย แบบมีกระเปาะ (1 ห่อ มี 20 เส้น) ความยาว : 123 + 2 ซ.ม.

฿300.00

  • สายต่อถุงอาหารผู้ป่วย แบบมีกระเปาะ (1 ห่อ มี 20 เส้น)
  • สายต่อถุงอาหารผู้ป่วย แบบมีกระเปาะ
  • ความยาว : 123 + 2 ซ.ม.
  • ขนาดบรรจุ : 20 เส้น/ห่อ
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์:
  • ปลายสายมีข้อต่อพร้อมฝาปิดทำจาก PVC สำหรับใช้รวมกับข้อต่อชนิดเดือยของถุงให้อาหาร
  • กระเปาะหยด มีความยืดหยุ่นเหมาะสม สามารถบีบเร่งอาหารได้ดี และมีความใสสามารถมองเห็นอาหารได้อย่างชัดเจ
  • สายส่งมีความยืดหยุ่น ไม่พับงอ มีความใส สามารถมองเห็นอาหารได้อย่างชัดเจน มีความยาวรวมตลอดทั้งชุด 123+2 ซม.
  • มีรางรอกสำหรับควบคุมการไหล และปรับหยุดอาหาร สามารถรักษาอัตราการไหลของอาหารได้
  • ปลายสายมีข้อต่อ ชนิดเดือย พร้อมฝาครอบป้องกันสิ่งปนเปื้อน สามารถต่อเข้าสายให้อาหาร ( Feeding tube)
  • ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีน อ็อกไซด์ (EOG Sterilized) เพื่อให้ปลอดเชื้อ