-3%

เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน RAYCOME รุ่น RBP-9000


 • เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบภายนอก (Non-invasive) แบบอัตโนมัติ
 • เครื่องตรวจวัดระดับความดันโลหิตและชีพจร แบบอัตโนมัติและดิจิตอลโดยสอดแขนเข้าเครื่อง พร้อมพิมพ์ผลการตรวจวัดได้อัตโนมัติ
 • สามารถวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรหลักการ Pulse wave Method
 • ใช้ในการตรวจวัดความดันโลหิต สามารถแสดงค่าความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรได้ในเวลาเดียวกันและรายงานผลเป็นตัวเลขที่หน้าจอ โดยสามารถรายงานผลวัน เดือน ปี เวลาที่ทำการวัด พร้อมค่าความดันแบบSystolic ,Diastolic และค่า Pulse rate สามารถพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์และตัดกระดาษโดยอัตโนมัติ

฿58,000.00 ฿60,000.00

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจวัดระดับความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติชนิดแขนสอด (Automatic Blood Pressure Monitor)
 1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องตรวจวัดระดับความดันโลหิต และชีพจร แบบอัตโนมัติชนิดสอดแขนผู้ป่วย
 2. คุณลักษณะในทางเทคนิค
 • เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบภายนอก (Non-invasive) แบบอัตโนมัติ
 • เครื่องตรวจวัดระดับความดันโลหิตและชีพจร แบบอัตโนมัติและดิจิตอลโดยสอดแขนเข้าเครื่อง พร้อมพิมพ์ผลการตรวจวัดได้อัตโนมัติ
 • สามารถวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรหลักการ Pulse wave Method
 • ใช้ในการตรวจวัดความดันโลหิต สามารถแสดงค่าความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรได้ในเวลาเดียวกันและรายงานผลเป็นตัวเลขที่หน้าจอ โดยสามารถรายงานผลวัน เดือน ปี เวลาที่ทำการวัด พร้อมค่าความดันแบบSystolic ,Diastolic และค่า Pulse rate สามารถพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์และตัดกระดาษโดยอัตโนมัติ
 • สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส และ ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ตั้งแต่ 15 ถึง 80%RH หรือกว้างกว่า
 • สามารถเก็บรักษาและขนส่งได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 55 องศาเซลเซียส และ ช่วงค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ < 93%RH หรือกว้างกว่า
 • เครื่องสามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ตั้งแต่ 0 ถึง 270 mmHg รายงานค่าความดันโลหิต ค่า Systolic และค่า Diastolic ค่าความถูกต้อง (accuracy)ในการวัด ±2 mmHg หรือดีกว่า
 • เครื่องสามารถวัดค่าอัตราการเต้นของชีพจรได้ในตั้งแต่ 40 ถึง 180 ครั้ง/นาที ค่าความถูกต้อง (accuracy) ในการวัด ±2% หรือดีกว่า
 • เครื่องมีระบบ Emergency Stop เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและระบบดังกล่าวจะทำงานโดยกดปุ่มที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง
 • เครื่องสามารถแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงความผิดปกติของการทำงานของเครื่องได้
 • เครื่องมีหน่วยความจำ อย่างน้อย 100 ค่าการทดสอบ
 • เครื่องมีฟังก์ชันเสียง (Voice Mode) ภาษาไทย สามารถบอกขั้นตอนการใช้งานและรายงานค่าได้
 • สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้าย และแขนขวา โดยมีปุ่มเริ่มการทำงานที่ด้านหน้าและด้านข้างของตัวเครื่อง เพื่อรองรับการวัดค่าความดันโลหิตของทั้งสองแขน
 • มีคู่มือการใช้งานอย่างง่ายภาษาไทย ซึ่งออกแบบโดยเป็นแผ่นป้ายตั้งขึ้นให้เห็นชัดเจน และเสียบเข้ากับตัวเครื่องวัดความดันได้เป็นอย่างดี บริเวณปลายแขนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม ตัวเครื่องมีขนาดไม่เกิน0mm (W)×471.5mm (L)× 309.0mm (H)  ซึ่งเหมาะกับการใช้งานและสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย
  • หน้าจอเป็นแบบ LCD หรือ LED ขนาด 5 นิ้ว
  • ตัวเครื่องสามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ตั้งแต่ 100-240 โวลต์ 50-60 Hz
 • มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานอย่างน้อย ได้แก่
  • คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เล่ม
  • ที่วางแขน (Arm rest) จำนวน 1 อัน
  • คู่มือการใช้งานอย่างง่าย (Instruction Panel) จำนวน 1 ชุด
  • Cuff Cover จำนวน 1 อัน
  • กระดาษพิมพ์ผล จำนวน 1 ม้วน
  • สายไฟ จำนวน 1 เส้น