เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน AND รุ่น TM-2655


เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน AND รุ่น TM-2655 สามารถวัดและแสดงค่า ความดันโลหิต Systolic, Diastolic และ Pulse ได้พร้อมกัน โดยแสดงผลเป็น แบบ LED ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 0-280 mmHg มีค่าความถูกต้องไม่เกิน +2mmHgและpulse rate ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 30-200 bpm มีค่าความถูกต้องไม่เกิน +5%

฿75,000.00

  • เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน AND รุ่น TM-2655
  • สามารถวัดและแสดงค่า ความดันโลหิต Systolic, Diastolic และ Pulse ได้พร้อมกัน โดยแสดงผลเป็น แบบ LED
  • ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric
  • สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 0-280 mmHg มีค่าความถูกต้องไม่เกิน +2mmHgและpulse rate ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 30-200 bpm มีค่าความถูกต้องไม่เกิน +5%
  • มีระบบ Emergency stop เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและระบบดังกล่าวจะทำงานโดยกดปุ่มที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง
  • สามารถหยุดการวัดในทันทีทันใดได้โดยการกดปุ่มหยุดการวัดที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง
  • สามารถพิมพ์ผลค่าวัดความดันโลหิต Systolic,ความดันโลหิต Diastolic, อัตราการเต้นของชีพจร(Pulse rate)
  • ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น