เครื่องตรวจไขมันในเลือด CARDIOCHEK P.A.


เป็นเครื่องตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด ได้แก่ Cholesterol, Triglyceride HDL, LDL, Glucose, Ketone และ Creatinine โดยใช้ตัวอย่างตรวจที่เป็นเลือดครบส่วน ให้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูงและใช้เวลาในการตรวจวัดที่รวดเร็วเพียง 1-2 นาที (ขึ้นอยู่กับชนิดแถบทดสอบ) โดยสามารถตรวจวัดค่าต่างๆได้ตามความต้องการด้วยตัวของท่านเอง ( Point Of Care Testing)

฿13,500.00

  • เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด CARDIOCHEK P.A.
  • เป็นเครื่องตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด ได้แก่ Cholesterol, Triglyceride HDL, LDL, Glucose, Ketone และ Creatinine
  • โดยใช้ตัวอย่างตรวจที่เป็นเลือดครบส่วน ให้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง
  • และใช้เวลาในการตรวจวัดที่รวดเร็วเพียง 1-2 นาที (ขึ้นอยู่กับชนิดแถบทดสอบ)
  • โดยสามารถตรวจวัดค่าต่างๆได้ตามความต้องการด้วยตัวของท่านเอง ( Point Of Care Testing)
1. เครื่องตรวจวิเคราะห์ (Analyzer) : CardioChek P.A
หลักการทดสอบ Reflectance Photometry
ชนิดตัวอย่างตรวจ เลือดครบส่วน
ปริมาตรตัวอย่าง 15-40 ไมโครลิตร
เวลาในการอ่านผล ภายใน 1-2 นาที
การบันทึกความจำ 10 หน่วยความจำสำหรับ Control Solution 30 หน่วยความจำสำหรับการทดสอบ
ขนาด 13.97 ซม. x 7.62 ซม.x 2.54 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
น้ำหนัก 121.9 กรัม
แบตเตอรี AAA 2 ก้อน อายุการใช้งานประมาณ 300 การทดสอบ
2. ชิพหน่วยความจำ (Memo chip) ในแต่ละกล่องบรรจุของแถบทดสอบจะมีแถบพลาสติกสีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยม ขนาดเล็กแนบมาด้วย โดยสีของชิพหน่วยความจำจะระบุชนิดของการทดสอบ บริเวณด้านบนของแถบหน่วยความจำจะมีลักษณะคล้ายนิ้วมือ ซึ่งจะระบุชื่อชนิดการทดสอบและรุ่นการผลิตเอาไว้
” ชิพหน่วยความจำทำหน้าที่อะไร? “
เมื่อเสียบส่วนปลายของชิพหน่วยความจำด้านที่มีลักษณะคล้ายนิ้วมือ เข้าไปในเครื่องตรวจวัดระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด CardioChek P.A หน่วยความจำจะทำหน้าที่ดังนี้
  • แจ้งชนิดการทดสอบต่อเครื่อง
  • เก็บข้อมูลกราฟที่มีการเทียบค่าการตรวจวัดแล้ว(Calibration curve) และรุ่นการผลิต(Lot) ของแถบทดสอบ(Strip )
  • ควบคุมลำดับของการทดสอบและควบคุมเวลาทดสอบ
  • ควบคุมช่วงค่าของการตรวจวัด
  • อ่านวันหมดอายุของแถบทดสอบ
** อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้**