เครื่องตรวจไขมันในเลือด  ACCU-TREND GCT PLUS


ตรวจวัดระดับน้ำตาล กลูโคส (Glucose) ตรวจวัดไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol) ตรวจวัดไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) สามารจตรวจได้ทั้ง 3 ชนิดได้ภายในเครื่องเดียวกัน ด้วยการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว เพียงครั้งเดียว

฿8,900.00

  • เครื่องตรวจไขมันในเลือด
  • ตรวจวัดระดับน้ำตาล กลูโคส (Glucose) จากเลือดปลายนิ้ว ในเวลา 12 วินาที ช่วง 20 – 600 มก/ดล.
  • ตรวจวัดไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol) จากเลือดปลายนิ้ว ในเวลา 180 วินาที ช่วง 150 – 300 มก/ดล
  • ตรวจวัดไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) จากเลือดปลายนิ้ว ในเวลา 174 วินาที ช่วง 70 – 600 มก/ดล.
  • สามารจตรวจได้ทั้ง 3 ชนิดได้ภายในเครื่องเดียวกัน ด้วยการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว เพียงครั้งเดียว
  • สามารถทดสอบเพื่อการควบคุมได้ด้วยตนเองที่บ้าน
  • ตรวจวัดระดับน้ำตาล กลูโคส (Glucose) ตรวจวัดไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol) ตรวจวัดไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) สามารจตรวจได้ทั้ง 3 ชนิดได้ภายในเครื่องเดียวกัน ด้วยการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว
** อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้**