เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด / วัดเบาหวาน  ACCUCHEK รุ่น GUIDE


เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด / วัดเบาหวาน  ACCUCHEK รุ่น GUIDE ฟังก์ชั่นการตั้งเตือนให้ตรวจระดับน้ำตาลหลังอาหาร การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงค่าปกติอยู่เสมอจะช่วย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดกับตา ไต และเท้าได้ หากผลระดับน้ำตาลที่คุณตรวจได้ตรงตามรูปด้านบน แสดงว่า “คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน” ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

฿2,700.00

 • เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ACCUCHEK รุ่น GUIDE
 • แถมแผ่น 10 ชิ้น เข็ม 10 ชิ้นฟรี
 • เครื่อง Accu-Chek Guide ทำให้การตรวจระดับน้ำตาลหลังอาหารง่ายขึ้นด้วย
 • ฟังก์ชั่นการตั้งเตือนให้ตรวจระดับน้ำตาลหลังอาหาร การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงค่าปกติอยู่เสมอจะช่วย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดกับตา ไต และเท้าได้ หากผลระดับน้ำตาลที่คุณตรวจได้ตรงตามรูปด้านบน แสดงว่า “คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน” ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย พร้อมทั้งรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภาวะเบาหวาน
ข้อมูลจำเพาะ
 • ไม่ต้องตั้งโค้ด
 • ไม่ต้องเซ็ตเครื่อง
 • ตั้งเตือนให้ตรวจน้ำตาลหลังอาหาร
 • เรียกดูค่าเฉลี่ยน้ำตาลก่อนและหลังอาหารได้
 • แบตหนึ่งก้อนใช้งานได้ราว 2,000 test
 • ใช้เวลาในการอ่าน 4 วินาที
 • ใช้งานได้ในอุณหภูมิ 6°C ถึง 44°C
 • การเก็บรักษาเครื่อง:25°C ถึง +70°C ไม่ใส่แบตเตอรี่ และ-10°C ถึง +50°C ใส่แบตเตอรี่
 • ทนความชื่น 10 ถึง 90%
 • เก็บบันทึกข้อมูลได้ 500 ค่า ตามวันเวลา
อุปกรณ์ประกอบด้วย
 • เครื่องวัดน้ำตาล 1 เครื่อง
 • ปากกาเจาะเลือด 1 ด้าม
 • กระเป๋า 1 ใบ
 • แถบวัดน้ำตาล 10 ชิ้น
** อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้**