เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด / วัดเบาหวาน  ACCUCHEK รุ่น PERFORMA


เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ACCUCHEK รุ่น PERFORMA แถมแผ่น 10 ชิ้น เข็ม 10 ชิ้นฟรีใช้เวลาในการอ่าน 5 วินาที แบตสามารถใช้งานได้ราว 2,000 ครั้ง เก็บบันทึกข้อมูลได้ 500 ค่า ตามวันเวลา ใช้เลือดในการตรวจวัด คำนวณค่าเฉลี่ยของระดับน้ำตาล ในรอบ 7, 14 วัน หรือ 30 วัน ให้ได้

฿2,450.00

 • เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ACCUCHEK รุ่น PERFORMA แถมแผ่น 10 ชิ้น เข็ม 10 ชิ้นฟรี
 • ใช้เวลาในการอ่าน 5 วินาที – แบตสามารถใช้งานได้ราว 2,000 ครั้ง
 • ใช้งานได้ในอุณหภูมิ 6C-. ถึง 44C-. – ทนความชื่น 10 ถึง 90%
 • เก็บบันทึกข้อมูลได้ 500 ค่า ตามวันเวลา
 • เป็นการตรวจวัดอาศัยหลักการ Electrochemical
 • ใช้เลือดในการตรวจวัด คำนวณค่าเฉลี่ยของระดับน้ำตาล ในรอบ 7, 14 วัน หรือ 30 วัน ให้ได้
 • ตรวจสอบ strips และไม่อ่าน strips ที่หมดอายุ ดูเพิ่มเติมได้ตามที่มา
อุปกรณ์ประกอบด้วย
 1. เครื่องวัดน้ำตาล 1 เครื่อง
 2. ปากกาเจาะเลือด 1 ด้าม
 3. กระเป๋า 1 ใบ
 4. แถบวัดน้ำตาล 10 ชิ้น
 5. เข็มเจาะ 10 ชิ้น
** อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้**