เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน FOCAL


เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน FOCAL แท่งแก้วใสสามารถมองเห็นปรอท มีสเกลบอกระดับความดันและมีตัวเลขกำกับ Control Valve ใช้เปิด – ปิด กันปรอทไหลออก

฿7,500.00

 • เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน FOCAL
 • แท่งแก้วใสสามารถมองเห็นปรอท
 • มีสเกลบอกระดับความดันและมีตัวเลขกำกับ
 • Control Valve ใช้เปิด – ปิด กันปรอทไหลออก
 • Arm Cuff พร้อมยาง 50 ซม.
 • ล้อเลื่อน 5 ล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้
 • ฐานเหล็กสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้
คุณลักษณะเฉพาะ
 • สามารถวัดความดันโลหิตตั้งแต่ 0-300 มิลลิเมตรปรอท
 • เป็นเครื่องทำด้วยโลหะอยู่บนฐานเหล็ก
 • ลูกยางสำหรับบีบลม สามารถบีบได้สะดวกง่ายต่อการควบคุม
 • ตัวเลขสำหรับอ่านสามารถเห็นชัดด้วยตาเปล่า
 • ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 105 ซม.
 • ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น