ชุดทำแผลสเตอร์ไรด์ Sterile Dressing Set ห่อละ 25 ชุด


ชุดทำแผลสเตอร์ไรด์ ห่อละ 25 ชุด ใน 1 ชุด ประกอปด้วย ถาด 1  ปากคีบ 1 สำลี 0.35 กรัม 8 ก้อน ผ้าก๊อซ 3×3 นิ้ว  2 ชิ้น ผ้าก๊อซ 2×2 นิ้ว  2 ชิ้น

฿375.00

  • ชุดทำแผลสเตอร์ไรด์ Sterile Dressing Set ห่อละ 25 ชุด
  • ใน 1 ชุด ประกอปด้วย
  • ถาด 1  ปากคีบ 1
  • สำลี 0.35 กรัม 8 ก้อน
  • ผ้าก๊อซ 3×3 นิ้ว  2 ชิ้น
  • ผ้าก๊อซ 2×2 นิ้ว  2 ชิ้น