เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน AMPALL รุ่น BP-868


เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน AMPALL รุ่น BP-868 สามารถวัดและแสดงค่า ความดันโลหิต Systolic, Diastolic และ Pulse ได้พร้อมกัน โดยแสดงผลเป็น แบบ LED 7 Segment ทำให้มองเห็นได้ในระยะไกล สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับในช่วงไม่น้อยกว่า 110-230 โวลต์ 50/60 Hz โดยไม่มี Adaptor อยู่ ภายนอกเครื่อง ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometricและมีระบบปล่อยลมที่ควบคุมโดยระบบ Micro controller

฿58,000.00

 • เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน AMPALL รุ่น BP-868
 • สามารถวัดและแสดงค่า ความดันโลหิต Systolic, Diastolic และ Pulse ได้พร้อมกัน โดยแสดงผลเป็น แบบ LED 7 Segment ทำให้มองเห็นได้ในระยะไกล
 • สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับในช่วงไม่น้อยกว่า 110-230 โวลต์ 50/60 Hz โดยไม่มี Adaptor อยู่ ภายนอกเครื่อง
 • ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometricและมีระบบปล่อยลมที่ควบคุมโดยระบบ Micro controller
 • ตัวเครื่องมีขนาด น้ำหนักไม่เกิน 9 กิโลกรัม
 • สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 30-300 mmHg มีค่าความถูกต้องไม่เกิน +2mmHgและpulse rate ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 30-200 bpm มีค่าความถูกต้องไม่เกิน +3%
 • มีระบบ Emergency stop เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและระบบดังกล่าวจะทำงานโดยกดปุ่มที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง
 • สามารถหยุดการวัดในทันทีทันใดได้โดยการกดปุ่มหยุดการวัดที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง
 • มีเสียงแนะนำขณะทำงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถพิมพ์ผลค่าวัดความดันโลหิต Systolic,ความดันโลหิต Diastolic, อัตราการเต้นของชีพจร(Pulse rate)
 • ผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลี