เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน OMRON รุ่น HBP-9020

OMRON

เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน OMRON รุ่น HEM-9020 ใช้หลักการวัดแบบ Oscillometric method สามารถวัดความดันโลหิตในช่วง 0 – 299 มิลลิเมตรปรอท มีความถูกต้อง ± 3 มิลลิเมตรปรอท สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร 40 – 180 ครั้งต่อนาที มีความถูกต้อง ± 5% สามารถวัดผู้ป่วยที่มีขนาดรอบวงแขน ตั้งแต่ 17 – 42 เซนติเมตร

฿0.00

 • เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน OMRON รุ่น HEM-9020
 • ใช้หลักการวัดแบบ Oscillometric method
 • สามารถวัดความดันโลหิตในช่วง 0 – 299 มิลลิเมตรปรอท มีความถูกต้อง ± 3 มิลลิเมตรปรอท
 • สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร 40 – 180 ครั้งต่อนาที มีความถูกต้อง ± 5%
 • สามารถวัดผู้ป่วยที่มีขนาดรอบวงแขน ตั้งแต่ 17 – 42 เซนติเมตร
 • มีเซนเซอร์ตรวจสอบตำแหน่งของการสอดแขนและมีหลอดไฟ (Light Indicates) แสดงความถูกต้องของการสอดแขนก่อนทำการวัด
 • เมื่อวัดเสร็จเครื่องจะทำการตัดกระดาษโดยอัตโนมัติ
 • สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวามีปุ่ม Start 2 ปุ่ม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 • มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)
 • มีเสียงพูดแนะนำขณะที่ทำการวัด และบอกค่าความดันโลหิตชีพจรด้วยเสียงพูดได้
 • สามารถเลือกให้เครื่องพิมพ์ผลค่า MAP (Mean Arterial Pressure) หรือไม่พิมพ์ก็ได้
 • สามารถเลือกเบบที่จะพิมพ์ได้ 3 แบบ
 • สามารถตั้งระยะเวลาแสดงผลได้ตั้งแต่ 15, 30, 60 วินาที
 • ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม
 • ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
brands

OMRON